Środa, 30 lipiec 2014
Strona główna


I N F O R M A C J A
2014-07-29
Informacja o naborze wniosków o dofinansowanie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości.
Szacowanie szkód powstałych w wyniku burzy gradowej
2014-07-25
W związku z wystąpieniem szkód powstałych w wyniku burzy gradowej mającej miejsce dnia 15.07.2014r., Wójt Gminy Maciejowice informuje, że poszkodowani mieszkańcy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w Urzędzie Gminy w Maciejowicach, pokój nr 7.
CZARNY PUNKT WODNY
2014-07-23
Ustawienie tablicy ostrzegawczej „Czarny Punkt Wodny” na brzegu rzeki Wisły.