Wtorek, 30 czerwiec 2015
Strona główna


OGŁOSZENIE
2015-06-23
o możliwości wydzierżawienia podczas ,,Dożynek Gminnych 2015” które odbędą się dnia 30.08.2015r. powierzchni terenu zlokalizowanej na terenie byłej szkoły w miejscowości Strych, z przeznaczeniem pod „Park rozrywki”.
ZAPROSZENIE
2015-06-23
Festyn Rodzinny
OBWIESZCZENIE
2015-06-17
w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Maciejowice