Poniedziałek, 25 lipiec 2016
Strona główna


OGŁOSZENIE
2016-07-22
w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających na Sołtysa w Sołectwie Maciejowice
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-07-19
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Zespołu Szkół w Samogoszczy
OGŁOSZENIE O KONKURSIE
2016-07-19
Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniówce Świerżowskiej