Sobota, 30 sierpień 2014
Strona główna


OGŁOSZENIE
2014-08-22
Odpady komunalne z terenu Gminy Maciejowice w miesiącu sierpniu 2014 roku zostaną odebrane przez firmę w zmienionym terminie tj. dnia 23 sierpnia 2014 roku (sobota)
O G Ł O S Z E N I E
2014-08-20
Wójt Gminy Maciejowice ogłasza zbycie ciągnika rolniczego "Wladimirec"
Poświęcenie nowego pomnika na mogile żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r.
2014-08-19
W dniu 14 sierpnia br. na placu przykościelnym w Maciejowicach Wójt Gminy Maciejowice Pan Sylwester Dymiński wraz z posłem na Sejm RP Panem Grzegorzem Woźniakiem oraz Proboszczem Parafii Maciejowice ks. kan. Stanisławem Marczukiem odsłonili pomnik na mogile żołnierzy, którzy polegli w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 roku.