Poniedziałek, 21 kwiecień 2014
Strona główna


O B W I E S Z C Z E N I E
2014-04-18
informacja o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
2014-04-16
OGŁOSZENIE
2014-04-11
OGŁOSZENIE o konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku