Czwartek, 24 kwiecień 2014
Strona główna


OBWIESZCZENIE
2014-04-22
Wójt Gminy Maciejowice informuje o możliwości wykonania bezpłatnych badań gleby wykorzystywanej rolniczo
O B W I E S Z C Z E N I E
2014-04-18
informacja o numerach i granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
2014-04-16