Środa, 21 luty 2018
Ewidencja działalności gospodarczej (4)
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Maciejowice
pokój nr 4

Osoba odpowiedzialna:
p. Anna Sadurska
Stanowisko ds. mieszkaniowych, działalności gospodarczej

Adres poczty elektronicznej:
ceidg@maciejowice.pl


ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

/pobierz wniosek/