Poniedziałek, 29 maj 2017
Podatki i opłaty lokalne (2)
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej: