Czwartek, 24 styczeń 2019
Zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli

 

ZWROT KOSZTÓW DOWOZU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 

PODSTAWA PRAWNA:

Art. 39 ust. 4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

  • wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego oraz odpowiednio
  • kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
  • kopia aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • skierowanie ucznia do kształcenia specjalnego w danej placówce
  • potwierdzenie przyjęcia ucznia do szkoły lub ośrodka, wydane przez dyrektora szkoły lub ośrodka,
  • kopia dowodu rejestracyjnego samochodu.

 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Podpisanie umowy określającej zasady zwrotu kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego

 

 

OPŁATY:

Nie pobiera się